انجمن روانشناسی دانشگاه پیام نور مبارکه

چه فکر کنی که میتوانی, چه نمیتوانی, در هر صورت حق با شماست. "هنری فورد"

نمونه سوالات عمومی 89-90

1113224.pdf
View Download
فیزیک مقدماتی  304k
1118034.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  227k
1118035.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  259k
1211410.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  246k
1211411.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  201k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  205k
1212256.pdf
View Download
زبان عمومی - زبان خارجه  188k
1212261.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  182k
1212262.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  178k
1233040.pdf
View Download
آشنایی با فقه اسلامی  237k


1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  246k
1213210.pdf
View Download
فارسی عمومی  300k
1213211.pdf
View Download
زبان و ادبیات فارسی مقدماتی  239k
1220424.pdf
View Download
انقلاب اسلامی  247k
1220433.pdf
View Download
آیین زندگی - اخلاق کاربردی  200k
1220434.pdf
View Download
انقلاب اسلامی ایران  196k
1220478.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  246k
1220479.pdf
View Download
اندیشه های سیاسی امام خمینی  243k
1220589.pdf
View Download
آشنایی با دفاع مقدس  247k
1220590.pdf
View Download
آشنایی با دفاع مقدس  244k

1223174.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی  246k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی  246k
1229127.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  244k
1229128.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  198k
1233025.pdf
View Download
اندیشه 1  206k
1233026.pdf
View Download
اندیشه 2  255k
1233027.pdf
View Download
آیین زندگی - اخلاق کاربردی  196k
1233028.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن  256k
1233029.pdf
View Download
اخلاق اسلامی  246k
1233030.pdf
View Download
اندیشه اسلامی 1  203k
1233031.pdf
View Download
اندیشه اسلامی 2  192k
1233032.pdf
View Download
تفسیر موضوعی قرآن  250k
1233038.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  213k
1233039.pdf
View Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه  263k
+ نوشته شده در  شنبه ۷ خرداد۱۳۹۰ساعت ۸:۴۶ قبل از ظهر  توسط اعضای انجمن 

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیم سال اول 89

1112001.pdf
View Download
فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد  197k
1117004.pdf
View Download
آمار توصیفی  460k
1117005.pdf
View Download
آمار استنباطی  1243k
1212018.pdf
View Download
متون روانشناسی به زبان خارجه 1  228k
1212019.pdf
View Download
متون روانشناسی عمومی 2  285k
1212021.pdf
View Download
زبان تخصصی روانشناسی 2  180k
1217005.pdf
View Download
روانشناسی عمومی 1  259k
1217006.pdf
View Download
روانشناسی عمومی 2  244k
1217007.pdf
View Download
روانشناسی رشد 1  253k
1217008.pdf
View Download
روانشناسی تربیتی  361k
1217009.pdf
View Download
روانشناسی اجتماعی  248k
1217011.pdf
View Download
روش تحقیق در مدیریت  247k
1217012.pdf
View Download
علم النفس از دیدگاه دانشمندان  147k
1217013.pdf
View Download
روانشناسی فیزیولوژیک  195k
1217014.pdf
View Download
شخصیت  257k
1217015.pdf
View Download
روانسنجی  245k
1217017.pdf
View Download
آسیب شناسی روانی 1  298k
1217018.pdf
View Download
تاریخچه و مکتب روانشناسی  192k
1217020.pdf
View Download
احساس و ادراک  308k
1217021.pdf
View Download
روانشناسی مشاوره و راهنمایی  237k


1217022.pdf
View Download
روانشناسی مدیریت  189k
1217023.pdf
View Download
اعتیاد ، سبب شناسی و درمان آن  200k
1217024.pdf
View Download
روانشناسی هوش و سنجش آن  194k
1217025.pdf
View Download
روانشناسی تجربی  189k
1217027.pdf
View Download
انگیزش و هیجان  295k
1217028.pdf
View Download
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  249k
1217029.pdf
View Download
آسیب شناسی روانی 2  222k
1217030.pdf
View Download
بهداشت روانی  309k
1217033.pdf
View Download
تفکر و زبان  180k
1217035.pdf
View Download
اختلالات یادگیری  250k
1217038.pdf
View Download
مقدمات نوروپیسکولوژی  177k
1217039.pdf
View Download
ارزشیابی شخصیت  223k
1217041.pdf
View Download
روانشناسی بازی  242k
1217042.pdf
View Download
روانشناسی رشد 2  244k
1217044.pdf
View Download
مقدمات روانشناسی سلامت  175k
1217049.pdf
View Download
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی  275k
1217052.pdf
View Download
روانشناسی پویایی گروه  195k
1217053.pdf
View Download
روشهای تغییر و اصلاح رفتار  219k
1217054.pdf
View Download
اصول و فنون راهنمایی مشاوره تحصیلی  286k
1217055.pdf
View Download
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره  238k

1217062.pdf
View Download
تفکر و زبان  171k
1217067.pdf
View Download
نظریه های مشاوره روان درمانی  258k
1217181.pdf
View Download
روانشناسی جنایی  191k
1217182.pdf
View Download
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  315k
1217186.pdf
View Download
روانشناسی یادگیری - نظریه و مفاهیم  297k
1217187.pdf
View Download
روانشناسی مرضی کودک  244k
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ خرداد۱۳۹۰ساعت ۸:۴۶ قبل از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی پیام نور نیمسال دوم ۸۹-۸۸

1111264.pdf
View Download
ریاضی مقدماتی  200k
1118034.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  194k
1118035.pdf
View Download
جمعبت و تنظیم خانواده  192k
1211411.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  241k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  202k
1212256.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  262k
1212262.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  153k
1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  327k
1213210.pdf
View Download
فارسی عمومی  248k
1215150.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  250k
1215151.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  247k
1215152.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  199k
1215153.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  244k
1220433.pdf
View Download
آئین زندگی - علوم انسانی  217k
1220478.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  216k
1220479.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  259k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  308k
1229127.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلامی  241k
1229128.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلامی  177k
1233025.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 1 247k
1233031.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 2 184k
1233026.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 2 214k
1233028.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی قرآن کریم 276k
1233029.pdf
View  Download
اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم 184k
1233027.pdf
View  Download
آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) 181k
1233038.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 175k
1233033.pdf
View  Download
اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم - علم و اخلاق 219k
1233039.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 263k

1220434.pdf
View  Download
انقلاب اسلامی 276k
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت ۸:۴۷ قبل از ظهر  توسط اعضای انجمن 

نمونه سوالات دروس مختلف

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۹۰ساعت ۹:۱۰ قبل از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

سال نـــــــــــو مبــــارک

سال نو می شود.زمین نفسی دوباره می کشد.

برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما…

کجا ایستاده اییم.سهم ما چیست؟..

نقش ما چیست؟…

پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟…

زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد

 و

چون همیشه امیدوار

 سال نو مبارک…

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ فروردین۱۳۹۰ساعت ۶:۰ قبل از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

دانستنی هایی درباره عید نوروز

دانستنی هایی درباره عید نوروز(1)

 
مفهوم عید در فرهنگ اسلامی
واژه‏ی عید در اصل از فعل عاد (عود) یعود اشتقاق یافته است . معانی مختلفی برای آن ذکر کرده‏اند، از جمله «خوی گرفته‏» ، «هرچه باز آید از اندوه و بیماری و غم و اندیشه و مانند آن‏» ، «روز فراهم آمدن قوم‏» ، «هر روز که در آن، انجمن یا تذکار فضیلت‏مند یا حادثه‏ی بزرگی باشد» . گویند، از آن رو به این نام خوانده شده است که هرسال شادی نوینی باز آرد . (1)
ابن منظور در لسان العرب گفته است که برخی بر آن هستند که اصل واژه‏ی عید از «عادة‏» است، زیرا آنان (قوم)، بر جمع آمدن در آن روز، عادت کرده‏اند . (2)
چنان‏که گفته شده است: القلب یعتاده من حبها عید .
و نیز «یزیدبن‏حکم‏ثقفی‏» در ستایش «سلیمان‏بن‏عبدالملک‏» گفته است:
امسی باسماء هذا القلب معمودا اذا اقول صحا یعتاده عیدا (3)
به گفته‏ی «ازهری‏»: عید در نزد عرب، زمانی است که در آن شادی‏ها و یا اندوها، باز می‏گردد و تکرار می‏شود . ابن‏اعرابی آن را منحصر به شادی‏ها دانسته است . (4)
واژه‏ی عید، تنها یک‏بار در قرآن به کار رفته است:
اللهم انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیة منک (سورة مائده/آیه 114) در تفسیر نمونه، ذیل این آیه گفته شده است: «عید، در لغت از ماده‏ی عود به معنی بازگشت است، و لذا به روزهایی که مشکلات از قوم و جمعیتی بر طرف می‏شود و بازگشت‏به پیروزی‏ها و راحتی‏های نخستین می‏کند، عید گفته می‏شود و در اعیاد اسلامی به مناسبت این‏که در پرتو اطاعت‏یک ماه مبارک رمضان و یا انجام فریضه‏ی بزرگ حج، صفا و پاکی فطری نخستین به روح و جان باز می‏گردد، و آلودگی‏ها که برخلاف فطرت است، از میان می‏رود، عید گفته شده است و از آن‏جا که روز نزول مائده روز بازگشت‏به پیروزی و پاکی و ایمان به خدا بوده است، حضرت مسیح ( علیه السلام) آن را عید نامیده و همان‏طور که در روایات وارد شده، نزول مائده در روز یک‏شنبه بود و شاید یکی از علل احترام روز یک‏شنبه در نظر مسیحیان نیز همین بوده است، و اگر در روایتی که از علی ( علیه السلام) نقل شده می‏خوانیم «و کل یوم لایعصی الله فیه فهو یوم عید» هر روز که در آن معصیت‏خدا نشود، روز عید است‏» نیز اشاره به همین موضوع است، زیرا روز ترک گناه، روز پیروزی و پاکی و بازگشت‏به فطرت نخستین است .» (5)
در روایات معصومین ( علیهم السلام) نیز بارها به این موضوع اشاره شده است، هم‏چنان‏که گذشت، امیرالمؤمنین علی ( علیه السلام) هر روزی که در آن معصیت و گناه نشود، را روز عید خوانده است .
از سوید بن غفله نقل شده است که گفت: در روز عید برامیرالمؤمنین علی ( علیه السلام) وارد شدم و دیدم که نزد او نان گندم و خطیفه (6) و ملبنة (7) است . پس به آن حضرت عرض کردم: روز عید و خطیفه؟! .
پس از آن حضرت فرمودند: انما هذا عید من غفرله، این عید کسی است که آمرزیده شده است . (8)
و نیز در یکی از اعیاد، آن حضرت فرمودند: «انما هو عید لمن قبل الله صیامه، و شکر قیامه، و کل یوم لایعصی الله فیه فهو یوم عید» ، «امروز تنها عید کسی است که خداوند روزه‏اش را پذیرفته، عبادتش را سپاس گزارده است، هر روزی که خداوند مورد نافرمانی قرار نگیرد، عید راستین است .»
در روایات اسلامی برای اعیاد به ویژه اعیاد مذهبی از جمله عید فطر، آداب و رسوم خاصی توصیه شده، در حدیثی از معصوم ( علیه السلام) آمده است:
«زینوا اعیادکم بالتکبیر» عیدهای خودتان را با تکبیر زینت‏بخشید .
«زینوا العیدین بالتهلیل و التکبیر و التحمید و التقدیس‏» عید فطر و قربان را با گفتن ذکر «لا اله الا الله‏» «الله اکبر» ، «الحمدلله‏» و «سبحان الله‏» ، زینت‏بخشید .

ماندگاری و استمرار نوروز

همواره در طول تاریخ، مردمان به جشن نوروز توجه می‏کرده‏اند. حوادث روزگار، اگرچه گهگاه آن را از شور و گرمی می‏انداخته، اما هرگز به فراموشی سپردن آن نینجامیده‏است. در میان جشن‏های ملی ایران: نوروز، مهرگان و سَده از دیگر جشن‏ها پر رونق‏تر بوده است ؛ اما به تدریج، مهرگان و سده، در میان ایرانیان رونق خود را از دست داد. این جشن‏ها در دوران پس از اسلام، نه تنها عمومیت و آوازه نوروز را نیافت، بلکه رفته رفته کم‏رنگ‏تر شد و تدریجا برخی از آداب آن‏ها در نوروز حل شد و خود نیز عملاً منحل شده‏اند. تنها نوروز توانست، هم‏چنان عید بزرگ ایرانیان به جا بماند و حتی به دلیل بعضی از رسوم متناسب با آداب اسلامی، نوعی تقدس و اهمیت نیز بیابد.

معنای لغوی عید

«عید» از ریشه «عاد یَعود» و به معنای بازگشت است. هم عیدهایی که بشر در تاریخ خود ثبت کرده، در این خصوصیت مشترکند؛ از اعیاد کهن گرفته تا عیدهای ملی و مذهبی، همه حکایت از واقعه‏ای خاص و شایان توجه دارند؛ واقعه‏ای ارزش‏مند که انسان‏ها از یادآوری آن به وجد می‏آمده‏اند و لذت می‏برده‏اند.
عید نوروز نیز از سنت‏ها و باورهای کهن ایرانیان و فصل شور و شادی و شعف آنان بوده‏است.

معنای اصطلاحی عید

اگرچه «عید» به جشن سالانه‏ای گفته می‏شود که هرسال با بازگشت خود، سرور و نشاط را به قوم، نژاد یا ملتی باز می‏گرداند، معنای ژرف‏تر آن، بازگشت انسان به ریشه آسمانی خویش و رجعت روحی و معنوی به مبدئی است که او را آفریده و از او پیمان گرفته است تا شأن بندگی و اطاعت را رعایت کند. آداب مذهبی و معنوی، همانند غسل و نماز و روزه مستحبی نوروز، به همین امر توجه می‏دهد که عید را فرصتی برای غفلت از خدا و غرق شدن در بازی‏های دنیا نپنداریم؛ چه آن‏که جشن حقیقی انسان، زمانی است که بتواند شیطان را از حریم خویش براند و به گونه درونی و معنوی به سوی خدای خویش بازگردد.

نماد هویت یک ملّت

عیدها و جشن‏ها، افتخار ملی هر قوم و سرزمین، و نشان ساختار و پیشینه فرهنگی و تمدن آنان است. اعیادی که از نظر دیرینگی تاریخی و مذهبی ریشه دار بوده و در طول زمان با اعتقادها و آداب و رسوم ملت‏ها در هم آمیخته، جلوه و جایگاه ویژه‏ای دارند و بی آن هیچ ملتی هویت واقعی ندارد و به بیگانگی از خود دچار خواهد شد. عید نوروز از این جهت که اعتقادها و باورهای مذهبی و سنن کهن ملی، در آن به هم آمیخته، اهمیتی گسترده یافته است.

عامل هم‏بستگی احساسات ملی

عید نوروز و دیگر جشن‏های ملی و میهنی، جدای از تربیت‏های اوّلیه اجتماعی و سیاسی، هم‏بستگی احساسات ملی را هدف قرار می‏دهند. ویژگی نمادین این جشن‏ها، برخاستن از روح هم‏بسته عواطف ملی و هم‏دلی همه مردمان است. عید نوروز، تصویری روشن از فرهنگ ملی و مذهبی ایرانیان و عامل مهمی در هم‏بستگی احساسات آنان می‏نماید.

نوروز عمومی‏ترین و دیرپاترین جشن مردم ایران

«نوروز» که به نام‏ها و اوصاف بسیار، چون: عید نوروز، جشن فروردین، نوروز جمشیدی، نوروز سلطانی و نوروز جلالی مشهور شده، مهم‏ترین، عمومی‏ترین و دیرپاترین جشن ملی مردم ایران است. این جشن، قرن‏های متمادی است که توجه مردم کشور ما و سرزمین‏هایی را که با ما دیرینه فرهنگی مشترکی دارند، به خود جلب کرده است.
نوروز، عمومی‏ترین جشن ملی ایرانیان هم هست؛ زیرا مرزی نمی‏شناسد و از هر دیواری در ایران زمین وارد می‏شود و تمام اقوام، مذاهب و گروه‏های فکری و عقیدتی را که در این مرز و بوم مقدس زندگی می‏کنند یک‏سال شادمان می‏کند .

اسلام و آداب و رسوم پیشینیان

منطق فرهنگ غنی اسلام، منطق خردورزی، گفت‏وگو و داد و ستد با آداب و رسوم و فرهنگ‏های گذشته و هم‏عصر خود است، و تا با سنتی غیر اخلاقی و غیر عقلانی رو در روی نگردد، سنت‏ها را در دل خود جای می‏دهد و آن‏ها را به رنگ الهی در می‏آورد. عید نوروز نیز از آن‏جا که سنتی دیرپا و هماهنگ با عقل سلیم انسانی بود، نه تنها مهر تأیید اسلام را گرفت، بلکه بر آداب وسنت‏های پسندیده اسلامی آن نیز تأکید شد.

اسلام، نوروز را به رسمیت می‏شناساند

نوروز و آداب و رسوم آن، از سنت‏های باستانی ایرانی است. اسلام این سنت نیکو را با صبغه و رنگ دینی درآمیخت و دعاها و اعمال مستحب بسیار را در آن گنجاند ؛ در واقع اسلام، نوروز را به رسمیت شناخت و محتوای انسانی و معنوی به آن بخشید.

اسلام وا حترام به سنت‏های قومی

مرحوم دکتر زرین‏کوب، در کتاب کارنامه اسلام، درباره این‏که مسلمانان و حکومت اسلامی، آداب و رسوم هر منطقه را محترم می‏شمرد، آورده است: «ضمن این که حوزه وسیعی، تحت حکومت و شریعت اسلامی اداره می‏شد، سنت‏های هر محل تا آن‏جا که با شریعت سازگاری داشت، حفظ می‏شد و ادامه می‏یافت؛ در شام و مصر، سنت رومی و در عراق و فارس، سنت ساسانی. فرهنگ و آداب و رسوم خاص هر قوم تا آن‏جا که در تضاد با روح اسلام و توحید و یگانگی خدا نباشد، ملحوظ و محترم است».

هم‏زمانی نوروز با بسیاری از رخدادهای تاریخی

یکی از دلایل ارجمندی نوروز، هم‏زمانی این روز با بسیار از رخدادهای تاریخ‏ساز و ارزشمند دینی است. در روایت معلّی بن خُنیس از امام صادق علیه‏السلام آمده است که نوروز، روز استقرار کشتی نوح بر کوه جودی، نزول جبرئیل بر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، شکسته شدن بت‏های کعبه به دست ابراهیم علیه‏السلام و حضرت علی علیه‏السلام ، روز بیعت اصحاب پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم با علی علیه‏السلام به دلیل امیرمؤمنان شدنش و روز پیروزی ایشان بر اصحاب نهروان بوده‏است.

اعمال مستحبی عید نوروز

معلی بن خُنیس، در روایتی از امام صادق علیه‏السلام نقل کرده است که ایشان می‏فرمایند: «هنگام نوروز غسل کن و پاکیزه‏ترین لباست را بپوش و به خوش‏بوترین عطر، خود را معطر ساز و آن روز را روزه بدار.» از این روایت، مبارکی عید نوروز در فرهنگ دینی به روشنی مشخص می‏شود.

امیر مؤمنان شیرینی نوروز را پذیرفت

در فرهنگ اسلامی، بر تأیید نوروز، دلایل عقلی و نقلی بسیار آورده‏اند؛ از جمله آن که مقداری شیرینی، خدمت حضرت علی علیه‏السلام تقدیم کردند. حضرت از علت آن پرسیدند، در پاسخ گفتند: این شیرینی به سبب نوروز است. حضرت فرمودند که نوروز ما هر روز است و در نقلی دیگر فرموده‏اند که هر روز را برای ما نوروز قرار دهید. پذیرفتن شیرینی و شوخی آن حضرت که چون هر روز ما نوروز است پس برای ما شیرینی بیاورید، می‏تواند تأیید ضمن نوروز نیز پنداشته شود.

جنبه‏های آموزنده و مثبت نوروز

نوروز، هم‏گام با نسیم بهاری، رویش شکوفه‏ها، زنده شدن زمین و در کنار این همه، صله رحم، دید و بازدیدها، خانه تکانی و بهداشت و نظافت، فراهم آمدن زمینه آشتی‏ها و پیوندهاو مجموعه‏ای ازخوبی‏ها و نیکی‏هاست که هر خردمندی آن را می‏پسندد و تأیید می‏کند. بی‏شک اگر هیچ روایت و سند صریحی در تأیید و نکوداشت نوروز وجود نداشته باشد، توجه به جنبه‏های مثبت و آموزنده نوروز، این اطمینان را پدید می‏آورد که بزرگداشت نوروز را باید اسلام تأیید کند .

بهار، درس خداشناسی و نوروز آغاز بهار

بهار، درس خداشناسی و معاد و تحول و رشد و تکامل است. اگر انسان‏ها از این طبیعت زیبا، درس بیاموزند، در حقیقت اعتقاد به رستاخیز را آموخته‏اند. در این صورت باید سرآغاز چنان بعثتی را روز برتر و نوروز نامید و آن را جشن گرفت. اگر مراسم نوروزی بر این اساس پی‏ریزی گردد و انسان‏ها خود را با محتوای دعای آغاز سال که بیان کننده تحول و نغمه توحیدی است هم‏گام و هم‏گون سازند. چنین نوروزی سرشار از مبارکی و میمنت خواهد بود.

نوروز، فرصت مغتنم موحدان

آنان که طعم توحید را چشیده‏اند، در ایام دل‏انگیز و پرنشاط آغاز بهار، به پیروی از امامان، آیاتی از قرآن کریم هم‏چون آیه 190 سوره آل‏عمران را تلاوت کرده و مفاهیم آن را دراعماق جانشان دریافت می‏کنند که: «همانا در خلقت آسمان‏ها و زمین و آمد وشد شب و روز، نشانه‏هایی برای صاحبان اندیشه است.» هرگاه در مراسم نوروزی، به دنبال این چنین مفاهیم آموزنده و ارزنده‏ای باشیم، بی‏تردید حقیقت نوروز، این رستاخیز عظیم طبیعت را دریافته‏ایم.

حضور گسترده قرآن کریم در مراسم نوروز

از مهم‏ترین تحولاتی که فرهنگ اسلامی در آداب جشن نوروزی پدید آورده، حضور ثابت و گسترده قرآن کریم در این مراسم است؛ قرار گرفتن قرآن کریم بر سر سفره سال نو (هفت سین)، خواندن قرآن در ساعات متصل به لحظه تحویل سال، قرآن‏بوسی یکایک افراد گردآمده در اطراف سفره عید، قرار دادن پول در بین صفحات قرآن و هدیه دادن آن به دلیل تبرّک و برکت یافتن مال و دارایی افراد خانواده و...، همه‏نشانی از احترام و تقدس بخشی مردم، به این سنت باستانی است.

نمادهای تأثیر فرهنگ اسلامی در مراسم نوروز

بعد از ورود اسلام به ایران، مراسم نوروز تأثیر یافته از فرهنگ اسلامی، آداب ویژه‏ای یافت.
حضور قرآن بر سفره سال نو و قرائت آن در هنگام تحویل سال؛ اجتماع مردم در مساجد و زیارت‏گاه‏ها و نیایش‏های اسلامی به صورت دسته‏جمعی در هنگام تحویل سال؛ رفتن به دیدار سادات و علمای محل بعد از تحویل سال؛ صلحه‏رحم در نخستین روزهای سال نو؛ و بعضی دیگر از آداب و سنت‏های نوروز، الهام گرفته از فرهنگ غنی اسلامی است.

دیدار با دوستان و آشنایان

از آموزه‏های دینی درباره آداب نوروز، سنت حسنه دیدار با دوستان و آشنایان است. از موجبات گسترش دوستی و محبت و از عوامل توسعه مودت و دیگرخواهی در جامعه آن است که مرد م همدیگر را فراموش نکنند و گاه و بی‏گاه به دیدار هم بشتابند. بر این امر، در فرهنگ اسلامی سفارش بسیار شده و بر این عمل خداپسندانه و نیکو، پاداش هاو آثار فراوانی ذکر شده است؛ پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم می‏فرمایند: «زیارت و ملاقات، دوستی و محبت را در دل می‏رویاند». و هم‏چنین فرموده‏اند: «دیدار برادران دینی، هم‏چون افطار و تهجد آخر شب، مایه فرج و شادمانی مؤمن است».

احسان و نیکوکاری

از سنت‏های نیکوی سال نو، احسان به مردمان و دستگیری از نیازمندان است. این امر، در میان آموزه‏های دینی، جایگاه ویژه‏ای به خود داده است. در قرآن کریم آمده است: احسان و خوبی کنید که خداوند محسنان و نیکوکاران را دوست دارد. ودر آیه‏ای دیگر آمده: ما به محسنان و مردمان نیکوکار پاداشی افزون خواهیم داد.
اسلام در شیوه‏های خاص خود در زمینه تعلیم و تربیت می‏کوشد که انسان‏ها را در یک سطح عالی از اندیشه و عمل قرار دهد. اسلام در عین حال که افراد توان‏مند جامعه را به احسان و نیکوکاری درباره دیگران ترغیب و تشویق می‏کند، مردمان فقیر و مستمند را نیز به عفت و بلندنظری و غنای نفس فرا می‏خواند.

صله رحم

از آداب نوروز، صله رحم و دیدار خویشاوندان و نزدیکان است، این سنت اسلامی که در مراسم نوروز جلوه خاصی یافته، در روایات اسلامی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.از مجموعه آیات و روایاتی که به موضوع رسیدگی به خویشاوندان و صله رحم اشاره دارند، نتیجه می‏گیریم که احسان و خوبی به خویشاوندان، گاه به اندازه پرستش خدا واطاعت والدین، اجر و پاداش دارد و از اهمیتی برابر برخوردار است. ارتباط عاطفی با خویشاوندان نزدیک، کار مؤمنانی است که به مقام بلندی از ایمان دست یافته و از حساب سخت قیامت بیم دارند. مؤمنان واقعی، از بهترین اموال و دوست‏داشتنی‏ترین دارایی‏شان برای ارحام فقیر و مستمند خود، انفاق و احسان می‏کنند.

سال نو فرصتی برای تزکیه نفس

رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت ‏الله علیه، تحویل سال را آغازی برای دگرگونی درونی در خویش می‏دانست و فرموده است: «ما امیدواریم که ملت ما در این سال نو به طوری عمل بکند که سیره انبیا بوده است، به طوری عمل بکند که سیره اولیا بوده است و عمده این است که هواهای نفس از بین برود. انسان در طول عمر،: مبتلای به این هوای نفس است که محتاج به ریاضت است... من امیدوارم که ملت ایران و همه مسلمانان دنیا یک تحولی پیدا کنند در این سالن نو، که برای خداکار کنند، برای سلطه خودشان نباشد، برای هواهای نفسانی نباشد و خداوند ان‏شاءاللّه همه را توفیق بدهد که در راه خدای تبارک و تعالی مجاهدت کنند و ان‏شاءاللّه این روز بر همه مبارک باشد و خداوند همه مسلمین را با هم متفق کند در مقابل کفر جهانی».

سال‏نو، هنگام تحول

مقام معظم رهبری، در بیانی بلند، سال نو را فرصتی برای تحول درونی انسانی می‏خواند و می‏فرماید: «تحویل هر سال جدید شمسی که با نوعی تحول در عالم طبیعت مصادف می‏باشد، فرصتی است تا انسان به تحول درونی و اصلاح امور روحی و معنوی و فکری و مادی خود بپردازد. این دعای شریفی که به ما تعلیم داده‏اند تا در آغاز سال بخوانیم، درس همین تحول است. در این دعا از خدا درخواست می‏کنیم که درحال و وضعیت روحی و نفسانی ما، تحول و دگرگونی مبارکی را ایجاد کند. ایجاد تحول کار خداست. اما ما موظفیم که برای این تحول در درون و در زندگی خود و در جهان اقدام و تلاش کنیم.»

نوروز؛ یعنی هر روز نو و تأثیرگذار

مقام معظم رهبری، در تعبیری زیبا، نوروز را چنین معنا کرده‏اند: «نوروز؛ یعنی روزی که شما با عمل خودتان، با حادثه‏ای که اتفاق می‏افتد، آن را نو می‏کنید. روز بیست و دوم بهمن که ملت ایران، حادثه عظیمی را به کمک خدا تحقق بخشید، روز نویی، نوروز است. آن روزی که امام امت، قاطعانه به دهان مستکبر قلدر گردن کلفت دنیا؛ یعنی امریکا مشت کوبید، آن روز، روز نو و راه نویی بود. حادثه نویی بود که اتفاق می‏افتاد و افتاد. ما باید نوروز را نوروز کنیم. نوروز بر حسب طبیعت، نوروز است، جنبه انسانی قضیه هم به دست ماست که آن را نوروز کنیم.»

کارنامه

سالی دیگر هم به پایان رسید، با همه تلخی‏ها و شیرینی‏هایش، با همه فرازها و نشیب‏هایش، رنج‏ها و شادی‏هایش، ترس‏ها و امیدهایش. سال گذشته، برای عده‏ای سال رشد و پیشرفت و تکامل بود و برای عده‏ای دیگر، سال عقب‏گرد، یا در جا زدن و رکود بود. کسانی آبرو یافتند و کسانی آبرو باختند. کسانی عزیز شدند، و دیگرانی خوار و حقیر گشتند. ما در کجای زمان ایستاده‏ایم؟ پیش رو و زیر پایمان، پشت سر و اطرافمان و در افق‏های دور دست ونزدیک چیست و چه می‏گذرد؟
بیایید و برگردیم و نگاهی به خویشتن کنیم، به کارها و رفتارمان، به اخلاق و عملکردمان، به آموخته‏ها و اندوخته‏هایمان، به حرف‏ها و نیت‏هایمان، به هدف‏ها و آرزوهایمان، به دوستی‏ها و دشمنی‏هایمان، به دیده‏ها و گفته‏ها و شنیده‏هایمان، بیاییم در آغاز سال نو، کارنامه‏مان را باری دیگر مرور کنیم.

هنگام محاسبه

«طی شدن عمر، سب افزوده شدن سن و سال ما نمی‏گردد، بلکه عمر ما کاهش می‏یابد و هر روز، قدمی به «خط پایان» نزدیک می‏شویم و هر لحظه یک گام به انتهای فرصت دنیایی پیش می‏گذاریم. وقتی یک کشاورز، در فصل برداشت، محصول خود را حساب می‏کند، من چرا برداشت خود را در مزرعه زندگی حساب نکنم؟ مگر نه این که دنیا مزرعه است و من، دهقان بذر وجودی خویشم؟ پس باید ببینم چه کاشته‏ام و چه درو می‏کنم؟
وقتی یک تاجر و کاسب و حتی دست‏فروش ساده، برای خود حساب سال و دفتر کل و جزء
دارد و سود و زیان و دخل و خرج خویش را می‏سنجد، چرا من در بازار دنیا، که کالای عمر و متاع فرصت را می‏دهم، به دستاورد خود نیندیشم و سود و زیان خود را محاسبه نکنم؟»

نوروز در آينه روايات

عيد نوروز يكى از سنتهاى ملى و اعياد ايرانيان است، كه از ديرباز مورد توجه بوده و قوم ايرانى ارزش و اهميت‏خاصى براى اين عيد قائل بوده است.
اما براى كسانى كه معتقدند همه چيز را بايد از منتظر دين مورد بررسى و نفى و اثبات قرارداد، اين پرسش مطرح است، كه آيا دين اسلام و پيشوايان دين نسبت‏به اين موضوع موضعگيرى خاصى داشته‏اند يا خير؟ آيا مى‏توان از فنون دينى به چيزى دست‏يافت كه دلالت‏بر تاييد و يا رد اين سنت ايرانى از سوى پيشوايان دين كند.
در مجموع مى‏توان گفت كه ما در متون روايى شيعه، در موضوع‏يادشده با دو دسته روايت روبرو هستيم; دسته نخست، رواياتى كه سنت ايرانى نوروز، در آنها مورد تاييد قرار گرفته و «روزنوروز» مبارك قلمداد شده است. دسته دوم; رواياتى كه اين سنت را تاييد نكرده و آن را سنتى خلاف اسلام شمرده‏اند.
در اينجا براى آشنايى شما عزيزان به نمونه‏هايى از دو دسته روايات اشاره مى‏كنيم.

1. دسته اول روايات

معلى‏بن خنيس از امام صادق (علیه السلام)، روايتى را نقل كرده كه در آن ضمن بزرگداشت نوروز، وقايع مختلف تاريخى برنوروز منطبق شده است. متن روايت‏يادشده از اين قرار است:
معلى بن خنيس قال: دخلت على الصادق جعفربن محمد، عليه‏السلام، يوم النيروز فقال، عليه‏السلام، اتعرف هذا اليوم؟ قلت: جعلت فداك، هذا يوم تعظمه العجم و تتهادى فيه، فقال ابوعبدالله الصادق، عليه‏السلام، والبيت العتيق الذى بمكة ما هذا الامر قديم افسره لك حتى تفهمه. قلت: يا سيدى ان علم هذا من عندك احب الى من ان يعيش امواتي و تموت اعدائى! فقال: يا معلى! ان يوم النيروز هواليوم الذى اخذ الله فيه مواثيق العباد ان يعبدوه و لايشركوا به شيئا و ان يؤمنوا برسله و حججه، و ان يؤمنوا بالائمه، عليه‏السلام، و هو اول يوم طلعت فيه‏الشمس، و هبت‏به الرياح، و خلقت فيه زهرة الارض، و هو اليوم الذى استوت فيه سفينة نوح، عليه‏السلام، على‏الجودى، و هو اليوم الذى احيى الله فيه الذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم (9)
و هو اليوم الذى نزل فيه جبرئيل على النبى صلى‏الله‏عليه‏وآله و هو اليوم الذى حمل فيه رسول الله صل‏الله‏عليه‏وآله اميرالمؤمنين على، عليه‏السلام، منكبه حتى رمى اصنام قريش من فوق البيت الحرام فهشمها، و كذلك ابراهيم، عليه‏السلام، و هو اليوم الذى امر النبى، صل‏الله‏عليه‏وآله، اصحابه ان يبايعوا عليا، عليه‏السلام، بامرة المؤمنين، و هو الذى وجه النبى، صل‏الله‏عليه، عليا الى وادى الجن ياخذ عليهم بالبيعة له، و هو اليوم الذى بويع لاميرالمؤمنين، عليه‏السلام، فيه البيعة الثانيه، و هو اليوم الذى ظفر فيه باهل النهروان و قتل ذالثدية و هو اليوم الذى يظهر فيه قائمنا و ولاة الامر و هو اليوم الذى يظفر فيه قائمنابالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة، و ما من يوم نيروز الا و نحن نتوقع فيه الفرج، لانه من ايامنا و ايام شيعتنا، حفظته العجم و ضيعتمو انتم ... (10)
معلى بن خنيس گويد: در روز نوروز بر امام صادق عليه‏السلام وارد شدم، ايشان فرمودند كه آيا اين روز را مى‏شناسى؟
عرض كردم: فدايت گردم اين روز، روزى است كه غير عربها (ايرانيان) آن را گرامى داشته و به يكديگر هديه مى‏دهند، امام صادق، عليه‏السلام، فرمودند: قسم به خانه عتيقى كه در مكه هست اين (تعظيم و هديه دادن) ريشه طولانى و قديمى دارد و براى تو آن را توضيح مى‏دهم تا از آن مطلع شوى، گفتم: اى آقاى من چنانچه اين مطلب را از تو بياموزم براى من بهتر از زنده شدن مردگانم و مردن دشمنان من است. حضرت فرمود: اى معلى! نوروز، روزى است كه خداوند در آن از بندگان خويش ميثاق گرفت كه جز او را عبادت و پرستش نكرده و به او شرك نورزند و به فرستادگان و پيامبرانش و نيز ائمه هدى ايمان بياورند. نوروز اولين روزى است كه خورشيد در آن طلوع كرد و باد در آن وزيدن گرفت و در آن روز درخشندگى زمين خلق شد. نوروز روزى است كه كشتى نوح بر كوه جودى كناره گرفت و نوروز روزى است كه افرادى كه از خانه‏هاى خود خارج شده و به آزمايش الهى از دنيا رفتند، مجددا به دنيا بازگشتند. در اين نوروز است كه جبرئيل بر پيامبر اكرم، صل‏الله‏عليه‏وآله، نازل شد و درست در همين روز است كه پيامبر اسلام، حضرت على را بر شانه خود گذاشت تا او بتهاى قريش را از بيت الحرام پايين كشيد و آنها را درهم شكست.
نوروز روزى است كه پيامبر به اصحابش دستور داد تا در مورد خلافت و ولايت مؤمنان با حضرت على عليه‏السلام بيعت كنند و در همين نوروز بود كه پيامبر، صل‏الله‏عليه‏وآله، على، عليه‏السلام، را به سوى جنيان فرستاد براى او از آنان يعت‏بگيرد. نوروز روزى است كه براى حضرت على بيعت مجدد گرفته شد و نوروز روزى است كه حضرت على، عليه‏السلام، بر اهل نهروان پيروز شد و ذوالثديه را كشت و نوروز روزى است كه قائم ما در آن روز ظاهر مى‏گردد و بالاخره نوروز روزى است كه قائم ما در اين روز بر دجال پيروز مى‏شود و او را بر زباله‏دان كوفه آويزان مى‏كند و هيچ نوروزى نيست مگر آنكه ما در آن روز توقع ظهور حضرت حجت، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف، را داريم چرا كه اين روز، از روزهاى ما و شيعيان ما است كه عجم (ايرانيان) آنرا گرامى دشته ولى شما آنرا ضايع نموديد ...
آنگونه كه از حديث فوق به دست آمد، روز نوروز پيوند عميقى با مساله ولايت و رهبرى مسلمانان دارد، از اين روى شايسته است كه عيد نوروز را جشن ولايت دانسته و پيوسته در آن به ياد ظهور منجى عالم بشريت‏حضرت امام زمان، عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف، باشيم.

2. دسته دوم روايات

روايتى از حضرت امام موسى‏بن‏جعفر، عليه‏السلام، نقل شده كه ظاهر آن دلالت‏بر عدم تاييد سنت نوروز از سوى پيشوايان دارد. در اين روايت چنين آمده است:
حكى ان المنصور تقدم الى موسى بن جعفر عليه‏السلام بالجلوس للنهنتة فى يوم النيروز و قبض ما يحمل اليه فقال: انى قد فتشت الاخبار عن جدى رسول الله فلم اجد لهذا العيد خبرا و انه سنة الفرس و محاها ان اسلام و معاذ الله ان نحيى ما محاها الاسلام فقال المنصور انما نفعل هذا سياسة للجند فسالتك بالله العظيم الا جلست فجلس (11)
حكايت‏شده كه منصور به سوى امام كاظم عليه‏السلام فرستاد تا در روز نوروز براى تهنيت جلوس كند و آنچه بسوى او حمل مى‏شد، بگيرد. حضرت فرمود من اخبار جدم رسول خدا را بررسى كردم و در آنها براى اين عيد خبرى نيافتم و اين سنت ايرانيان است كه اسلام آنرا محو كرده است و به خدا پناه مى‏برم كه چيزى را كه اسلام محو كرده احياء كنم. منصور در پاسخ گفت: ما اين كار را براى اداره (سرگرمى) لشكريان انجام مى‏دهيم و تو را به خداى بزرگ سوگند مى‏دهم كه در اين مجلس بنشينى و آنگاه حضرت نشست.
مرحوم مجلسى در بحارالانوار روايت‏يادشده را مورد نقد و بررسى قرارداده و مى‏فرمايند:
«هذا الخبر مخالف لاخبار المعلى و يدل على عدم اعتبار النيروز شرعا و اخبار المعلى اقوى سندا و اشهر بين الاصحاب‏» (12)
اين خبر با اخبار معلى بن خنيس مخالفت داشته و دلالت‏بر بى‏اعتبارى نوروز از جهت‏شرعى مى‏كند، اما اخبار معلى از نظر سند قويتر بوده و در نزد اصحاب شهرت بيشترى دارد.
اما توجيهات ديگرى نيز براى اين روايت مطرح است كه باختصار به آنها اشاره مى‏كنيم:
1. اين روايت‏به احتمال بسيار قوى در مقام تقيه‏اى بيان شده و حضرت در صدد بيان حكم واقعى عيد نوروز نبوده‏است. زيرا منصور اصرار شديدى براى حضور حضرت در جلسه داشته و مى‏خواسته از آن بهره بردارى سياسى كند، اما امام نمى‏خواست از وجودش سوء استفاده شود و حضرت براى اينكه در اين جلسه حضور پيدا نكند به دنبال عذرى بوده است. خصوصا كه اين مجلس براى نظاميان برپا شده بود و از حساسيت ويژه‏اى برخوردار بوده است.
2. پاسخ ديگر آنكه عيد نوروز سنت ديرينه‏اى بوده و همگان هم از آن اطلاع داشته‏اند. در صورتى‏كه اين عيد مطلوب اسلام و شرع نبوده، چرا در اين رابطه روايت صريح و متقنى وجود ندارد و اين مورد از مواردى است كه مورد ابتلاءبخش وسيعى از مسلمانان است و در صورتى‏كه حديث معتبرى وجود داشت، حتما نقل مى‏شد.
3. سومين پاسخ آنكه علما و فقهاى بسيارى آن را تاييد كرده‏اند. به عنوان نمونه احمدبن فهد الحلى مى‏گويد: يوم النيروز يوم جليل (القدر) و تعيينه من السنة غامض مع ان معرفته امر مهم من حيث انه تعلق به عبادة مطلوبة للشارع و الامتثال موقوف على معرفته (13)
روز نوروز، روز با ارزشى است ولى معين كردن آن در سال مشكل است‏با اينكه شناخت آن (نوروز) امر مهمى است چرا كه عبادتى كه مورد نظر شارع است‏به آن روز تعلق گرفته است و اطاعت آن عبارت متوقف بر شناخت آنست.
پس در نتيجه عيد نوروز مورد تاييد روايات متعددى است و روايت معتبرى كه بر بى‏اعتبارى آن از نظر اسلام دلالت كند، وجود ندارد

دعاى هنگام تحويل سال

يا مقلب القلوب و الابصار يا مدبر الليل و النهار يا محول الحول والاحوال حول حالنا ال احسن الحال
اى دگرگون كننده قلبها و ديده‏ها! اى تدبيرگر شبان و روزان! اى متحول كننده سالها و حالتها! حالات ما را به نيكوترين حالات تبديل نما!
اين دعا بر چهار نكته اساسى تاكيد دارد 1- تحول 2- محور تحول 3- متحول كننده 4- هدف تحول

1-اصل تحول

اين دعا به واژه‏هاى مختلفى تحول و دگرگونى را در همه ابعادش مطرح مى‏كند، دگرگونى در قلب و ديده و شب و روز و سال و حوادث جارى در آن و حالات انسانى.
بر طبق اين دعا جهان در عين سكون داراى تغيير و تحول عميقى در درون خويش است و دامنه اين تحول آنچنان گسترده است كه از عالم خارج و آفاق گرفته تا عالم درون و انفس را شامل مى‏شود و در واقع لازمه بقاء جهان به تحول و دگرگونى است.

2- محور تحول (محول)

اين دعا علاوه بر اصل تحول و گستردگى آن به محول يعنى متحول شونده هم اشاره مى‏كند، آنگونه كه طبيعت از خواب زمستانى بيدار شده و بيابانها و كوهها لباس سبز رنگ زيبايى مى‏پوشد و طراوت و نشاط خاصى مى‏يابد و گلهاى رنگارنگ زينت‏بخش زمين مى‏شوند، گل سرسبد هستى و خليفة الله يعنى انسان هم بايد متحول شود، تحول در همه ابعاد روحى و روانى او اعم از انديشه، تفكرات، طرز نگرشها و باورها ... صورت پذيرد.
انسان مؤمن هميشه بايد به فكر تحول در درون خود باشد و لازمه تكامل يافتن انسان متحول شدن اوست، اين دعا بطور ظريفى به دگرگونى طبيعت و دگرگونى حالات انسانى اشاره مى‏كند.

3- آواى توحيد (محول)

در سرتاسر دعا و در هر فقره آن سخن از توحيد است، دگرگون كننده قلبها و ديده‏ها پشت‏سرهم در آمدن شب و روز و رقم خوردن حوادث سال و حالات انسانى همه از قدرت و حكمت الهى سرچشمه گرفته است و برخلاف آنان كه براى هريك از اين عناوين خدايى قايل بودند به ارباب انواع اعتقاد داشتند، اين دعا تاكيد مى‏كند كه همه اينها يك خدا دارد و درواقع اين دعا از كثرت گرايى به توحيد دعوت مى‏كند.

4. هدف تحول (محول اليه)

هدف اين تحول عظيم كه از اعماق طبيعت آغاز شده و به حالات انسان رسيده است، اينست كه حالات انسانى به بهترين حالات يعنى قرب الهى تبديل شود.
احسن حال و قرب الهى هدف اين تحول بزرگ است، با اين نگرش دعاى مزبور يك نظام آموزشى عقيدتى به معناى كامل است.

ارزشها ی عيد نوروز

نوروز روز نو، روز تازه و روز جديدى است اول فروردين، روز نو سال جديد آغاز مى گردد و كهنگى سال قبل كه با سرما، خستگى و تكرار كارها و روزها همراه بوده، با نوروز به روز نو و سال جديد كه طراوت طبيعت آن را ترو تازه ساخته تبديل مى گردد. اين روز براى بسيارى از ملتها روز عيد محسوب مى شود. عيد به معنى بازگشت است كه از ريشه «عود» گرفته شده است.
به گفته راغب اصفهانى (14) عيد به معناى بازگشت به وضعيت مطلوب گذشته است و به روزهاى سرور و شادى نيز گفته مى شود.
عيد يكى از بزرگترين و مهيج ترين مظاهر حيات اجتماعى يك ملت است.
با ما باشيد تا پيرامون عيد بيشتر بدانيد.
اعياد چهار نوع است
اول، اعياد دينى مانند عيد فطر و عيد قربان كه مسلمانان جهان اين روزها را عيد مى گيرند.
دوم، اعياد مذهبى مانند عيد غدير و عيد نيمه شعبان كه شيعيان جشن مى گيرند.
سوم، اعياد ملى مانند روز آزادى و استقلال برخى از ملتها از چنگ استعمار.
چهارم، عيد طبيعى و تكوينى مانند عيد نوروز كه در آغاز بهار و سال نو مطرح مى شود.
در اسلام روزهايى به عنوان عيد اعلام گرديده است كه مهمترين آنها عبارتند از: اول شوال (عيد فطر)، دهم ذيالحجه (عيد قربان)، هيجدهم ذى الحجه (عيد غدير)، بيست و هفت رجب (روز مبعث) و جمعه و تمام اين روزها به نوعى بازگشت به خويشتن و احساس مسووليت و به انگيزه تحول و انقلاب درونى است نه صرف شادى و شادمانى.
بنابراين عيد نه جامه رنگارنگ پوشيدن است كه اين عيد كودكان است. نه شربت و شيرينى و غذاهاى متنوع خوردن است كه اين عيد شكمبارگان است. نه به سياحت و تفرج بى محتوى پرداختن است كه اين عيد ولگردان است. نه بى بندوبارى و هرزگى و عياشى كردن است كه اين عيد بوالهوسان است. نه قاه قاه خنديدن و همديگر را به مسخره گرفتن است كه اين عيد غافلان است و نه سبزه روياندن و سفره هفت سين چيدن و آتش بازى كردن است كه اين عيد خرافه پرستان است.
هيچ كدام از اينها مفهوم عيد از ديدگاه اسلام نيست كه عيد اسلامى براى موفقيت در راه انجام وظيفه و تطهير نفس و تصفيه جان از ناپاكيها و تمرين صبر و استقامت و شكستن غرور و خودخواهى است.
و اگر بخواهيم عيد نوروز براى ما يك عيد واقعى باشد بايد به ارزشهاى اسلامى اين عيد كه در سايه تعاليم اسلامى رنگ دينى پيدا كرده توجه نموده و از ضد ارزشهاى عيد كه احياى ارزشهاى جاهلى و از سنتهاى دوران آتش پرستى است دورى نماييم در اين جا مرورى داريم به ارزشها و ضد ارزشهاى عيد نوروز.

نظافت و خانه تكانى

از ارزشهاى عيد نوروز نظافت و خانه تكانى است كه مردم قبل از رسيدن سال نو تحولى در زندگى خود ايجاد مى كنند و با خريد لباس نو تغيير ظواهر زندگى نشاط خاصى را به زندگى خود مى دهند.

غسل عيد

از امام صادق(علیه السلام) روايت شده كه فرمود: در نوروز غسل كن و تميزترين لباسهاى خود را بپوش و به بهترين عطر خود را خوشبو كن و اين روز را روزه بگير. (15)
و به استناد اين دستور بسيارى از فقها همچون: مرحوم نائينى، صاحب جواهر، آيت الله حكيم و امام خمينى(رحمت الله علیه) غسل روز عيد نوروز را به عنوان يك تكليف مستحبى و يك دستور اخلاقى و بهداشتى مورد توصيه قرار داده‏اند. (16)

نماز عيد

شيخ طوسى(رحمت الله علیه) فرموده است: نماز ظهر و عصر روز نوروز را كه خواندى چهار ركعت نماز با دو سلام (دو ركعت دو ركعت) مى خوانى ركعت اول پس از حمد ده بار سوره «قدر» ركعت دوم پس از حمد ده بار سوره «كافرون» ركعت سوم پس از حمد ده بار سوره «توحيد» ركعت چهارم پس از حمد ده بار سوره «ناس» و «فلق» (معوذتين). و در پايان نماز سجده شكر بجاآور و در آن دعاكن تا خداوند گناهان 50 ساله ات را ببخشد. (17)

نظافت و لباس تميز

نظافت و رعايت بهداشت و نيز پوشيدن لباس تميز و استفاده از عطر و بوى خوش در صورت امكان از وظايف اخلاقى و اجتماعى نوروز است. از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است كه فرمود: «و البس انظف ثيابك و تطيب باطيب طيبك». (18) تميزترين لباست را بپوش و با بهترين عطرت خود را خوشبوى ساز.

ديد و باز ديد

يكى از ارزشهاى عيد نوروز ديدوبازديد از بستگان، دوستان، همسايگان و بزرگان شهر و روستااست و ديدار جمعى از مصيبت ديدگان در سال گذشته.
در اين ديدوبازديدها از غمها و مشكلات يكديگر آشنا مى شوند. چه بسيار كدورتهايى كه در اين ايام با نگاهى دوباره فرو مى ريزد و به عشق و محبت مبدل مى گردد و به قول حافظ:
درخت دوستى بنشان كه كام دل به بارآرد نهال دشمنى بركن كه رنج بى شمارآرد
در اين رابطه امام خمينى(رحمت الله علیه) در يك سفارشى مى فرمودند: در ايام نوروز به مريضخانه ها برويد و احوال اينها را بپرسيد. (19)

هديه و عيدى

هديه و عيدى دادن از رسوم معمول عيدهاست و در ميان مردم معمول بوده است. در روايتى آمده است كه شخصى هديه اى براى امام على(علیه السلام) آورد و عرض كرد: اين هديه به مناسبت نوروز است. حضرت فرمود: «نيروزناكل يوم»؛ هر روز براى ما نوروز و روز نوى است.
اى خواجه چه جويى زشب قدر نشانى
هرشب شب قدر است اگر قدر بدانى
آقاى رحيميان در كتاب سايه آفتاب مى نويسد: در روز عيد نوروز به خدمت امام خمينى(رحمت الله علیه) رسيديم. حضرت امام با نشاطتر از روزهاى گذشته و متبسم و با قباى نو وارد شدند و به افراد حاضر چندبار «مبارك باشد.» گفتند. سپس خودشان سراغ سكه هاى يك ريالى را گرفتند و در كف دست قرار دادند. افراد حاضر نيز بعد از دست بوسى هر كدام چند عدد برداشتند. مشابه اين برنامه در نوروز سالهاى ديگر نيز تكرار مى شد. (20)
منتهى در اين باب مى بايست از افراط و تفريط و اجحاف و تكلف خوددارى شود و شرايط اقتصادى افراد و جامعه اسلامى بايد مورد توجه قرار گيرد. (21)

توجه به قرآن

حضور قرآن به صورت ثابت و گسترده در آداب اجتماعى نوروز به گونه اى كه قرآن اين كتاب آسمانى مسلمانان، امروز جزو يكى از اركان سفره عيد است و نيز قرائت قرآن و بوسيدن آن در ساعات تحويل سال از جمله آداب سال تحويل است.

دعا

براى روز اول سال، دعا و درخواست خير وبركت، موفقيت و سعادت و بالاخره تقاضاى تعالى و رشد فضايل انسانى از جمله آداب اين روز مقرر گرديده است.
علامه مجلسى(رحمت الله علیه) خواندن اين دعا را در نوروز مناسب دانسته است:
«اللهم هذه سنه جديده و انت ملك قديم اسإلك خيرها و خيرمافيها و اعوذبك من شرها و شرمافيها و استلفيك موونتها و شغلها يا ذالجلال و الاكرام.»
بارالها! اين سال جديد است و تو خدايى ازلى و قديم هستى. خير اين سال و خير آنچه را در اين سال پيش مى‏آيد، از تو خواستارم و از شر اين سال و شرآنچه در اين سال پيش خواهد آمد، به تو پناه مى برم...
محدث قمى رضوان الله عليه براى هنگام تحويل و لحظه حلول سال جديد اين دعا را از برخى بزرگان نقل كرده است: «يا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال». (22)

روزه گرفتن

روزه گرفتن در عيد نوروز يكى ديگر از دستورهاى اسلامى مطلوب و مستحب در اين روز است. امام صادق(علیه السلام) با عبارت «تكون ذلك اليوم صائما» آن را (23) بيان داشته است. امام خمينى(رحمت الله علیه) و سيد محمد كاظم يزدى و بسيارى از فقهايى كه بركتابهاى آنان حاشيه نوشته اند، روزه گرفتن مستحبى نوروز را مورد سفارش و تإييد قرار داده‏اند. (24)

زيارت اهل قبور

رفتن به زيارت اهل قبور در آغازين روزهاى سال نو و نيز برگزارى مراسم تحويل سال در كنار قبور شهدإ از ديگر آداب دينى نوروز است. تشرف و حضور در اماكن مقدسه و مشاهد مشرفه و برگزارى مراسم تحويل سال نو در آن مكانها نيز از جمله آداب نوروز مى باشد.
و بسيارى از ارزشهاى مثبت ديگر.
البته در حواشى اين عيد باستانى خرافاتى وجود دارد كه بايد زدوده شود. همچون مراسم چهارشنبه سورى و آتش افروزى، ترقه بازى، هفت سين، شب نشينى ها و تشكيل جلسات آلوده اى كه بسيارى از مردم به بهانه شبهاى عيد در عيش و نوش و بى خبرى به سر مى برند. جلساتى كه در آن پر است از زمينه هاى گناه: اختلاط محرم و نامحرم. آن هم با شرايط مبتذل، پخش موسيقى هاى مبتذل، مسابقه خودنمايى و تفاخر در لباس و زينت، ريخت و پاش و اسرافكارى و بسيارى از ضد ارزشهايى كه در اين ايام مطرح مى شود.
در خاتمه لازم است به نكاتى چند توجه شود:
1. هر تشكيلاتى در پايان سال حساب كار خود را مى كند و به بررسى كم وكاستيها و ضعفها و قوتها مى پردازد. لازم است ماهم به حساب خود برسيم و يك بازنگرى همه جانبه به گذشته خويش داشته باشيم. شخصى در روز عيد نوروز مى گفت: اين روز را به شما تبريك و تسليت مى گويم. تبريك به جهت فرصتى جديد كه خدا به شما داده و تسليت براى از دست دادن فرصتهايى كه داشته‏اى.
2. بايد از گذران عمر و زمان و طبيعت درس گرفت. طبيعت بيدار شد و فعاليتش را دوباره آغاز كرد آيا ماهم بيدارشديم، آيا درماهم تحول ايجاد شد؟ خانه ها از گردوغبار و آلودگيها پاكسازى شد، آيا قلبهاى ما نيز از زنگارهاى گناه و رذايل اخلاقى پاكسازى شد...؟
3. بايد توجه نمود كه در سال جديد چه طرحى براى خودسازى خويش داريم؟

فلسفه معنوی نوروز

عید در لغت‏شادی مجدد و سروری را می‏گویند که سالیانه تکرار می‏شود.گفته‏اند: به روزی که مردم در آن تجمع یابند و در کنار هم گرد آیند عید گویندو نیز بازگشت‏به فرح و شادمانی فراگیر را عید گویند و بعضی نیز می‏گویند که درآن روز هر کس موقعیت‏خود بازیابد و به جایگاه اجتماعی خود برگردد. چون تهیدستان‏و فقرا نمی‏توانند لباس نو پوشند و لباسهای کهنه آنها، آنان را از ثروتمندان ومرفهان جدا می‏کند.
میبدی در کشف‏الاسرار می‏گوید: سمی العید عیدا لان الله تعالی یعود بالرحمه الی العبد و العبد یعود بالطاعه‏الی الرب.» عید که از کلمه بازگشت می‏باشد برای آن است که: خداوند رحمت‏خودرا متوجه بنده‏اش می‏نماید و انسان نیز با فرمانبری خود به پروردگارش رو می‏کند. تا آنجا که در تواریخ امم و اقوام مختلف مشاهده شده و می‏شود، جوامع انسانی به‏تفاوت آداب و رسوم و اعتقادات خود هر یک، روز خاصی در سال را جهت‏یادآوری وتجدید خاطره نسبت‏به موضوعات ویژه‏ای که در تاریخ و فرهنگ آن قوم اهمیت زیادی‏داشته است، مشخص نموده و هر سال مراسم ویژه‏ای به آن مناسبت‏برگزار می‏کرده وآداب و رسوم خاصی را انجام می‏داده‏اند.
در قرآن کریم وقتی یاران حضرت عیسی(علیه السلام) سفره‏ای آسمانی را آرزو نموده و به‏عنوان آیه و نشانه الهی می‏طلبند حضرت عیسی(علیه السلام) از خداوند می‏خواهد که منتی برآنها نهاده و روزی آسمانی به آنان عنایت کند تا آن روز را عید امت قرار دهند وهمواره سالروز آن را پاس دارند و علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) در ذیل آن می‏فرمایند:
«خصوصیت عید این است که زمینه وحدت کلمه و تجدید حیات اجتماعی و نشاط وسرزندگی می‏آفریند و هر بار که فرا می‏رسد عظمت دین را تجدید می‏کند.» سخن مرحوم‏علامه در اینجا شبیه سخن دیگر ایشان در ذیل آیه 5 از سوره ابراهیم است که درتفسیر آیه: «...و ذکرهم بایام الله‏»
می‏گوید: گرچه همه روزها به خدا منسوب است اما این آیه‏اشاره به روزهای ویژه‏ای دارد که در آن روزها آیات و علائم سلطنت و قدرت الهی‏ظهور یافته و حادثه خاصی در تاریخ آن امت اتفاق افتاده و یا نعمتهای ویژه الهی‏تجلی یافته است.
عیدهایی که جوامع دارای سابقه تاریخی امروزه برگزار می‏نمایند، هر یک یادآورحادثه بزرگی است که در تاریخ و فرهنگ آن جوامع اتفاق افتاده و یا هر سال تجدیدمی‏شود و در تاریخ ادیان آسمانی تنها اسلام است که عیدهای بزرگ او برای حادثه‏تاریخی گذشته نیست و بلکه هر سال و برای همگان تجدید می‏شود زیرا همان‏گونه که امام راحل در پیام نوروزی خود می‏فرمایند: مسلمانان پس از پایان دادن کار مهم‏عبادی سالیانه خود به شکرانه موفقیت در عبادت خود جشن می‏گیرند.
امام راحل می‏فرمایند… : البته از عیدهایی که اسلام تاسیس فرموده است‏به حسب نظرهای مختلف‏برداشتهای مختلفی وجود دارد، آن برداشتی که اهل معرفت از عید دارند با آن‏برداشتی که دیگران می‏کنند بسیار متفاوت است، آنها بعد از ریاضتهایی که در ماه‏رمضان می‏کنند روز عید را روز لقاء الله می‏دانند، و آن روز برای آنها «الغیرک‏من الظهور ما لیس لک‏» است، آنها همه چیز را از او می‏دانند، و آن روز را عیدمی‏کنند برای اینکه بعد از ریاضت، یوم ورود به حضرت است.
و در عید قربان نیز بعد از اینکه تمام عزیزانشان را از دست دادند، مهیا برای‏ملاقات می‏شوند، بعد از اینکه نفس خودشان را کشتند و هر چه عزیز است در راه خدااز آن گذشتند آن وقت است که روز لقاء است.
و جمعه هم در اثر اجتماعاتی که مسلمین با هم دارند، اهل معرفت مهیا می‏شوندبرای لقاء الله. پس برداشت آنها از عید غیر برداشت ماست و ما امیدواریم که به‏تبع اولیاء خدا به جلوه‏ای از آن جلوه‏ها برسیم و ذره‏ای از آن معارف در قلب ماواقع بشود.
... خداوند همه را توفیق دهد که قدر نعمتهای خدا را بدانند و بدانند که همه‏چیز از اوست ... اگر، همه چیز را از خدا بدانیم و ... این را واقعا در قلبمان‏ادراک کنیم، عید می‏شود برای کسانی که شهید داده‏اند، عید می‏شود برای کسانی که‏مجروح شدند، عید می‏شود برای کسانی که در راه خدا عزیزانشان را از دست دادند.
برای اینکه این عزیزان، عزیزان خدا هستند، اینها همه از او هستند و من امیدوارم‏که این حس و این ایمان در ما پیدا بشود و تقویت‏بشود.» و البته اگر بتوان‏قواعد نجومی را نشانه‏های دقیقی برای حوادث طبیعی شمرد و سرآغاز فصل بهار راهمان روزی شمرد که سیر اعتباری آفتاب در برج اعتباری حمل قرار می‏گیرد آنگاه‏می‏توان گفت که عید نوروز نیز جزو اعیادی است که سالیانه تجدید می‏شود و سنتی‏تاریخی برای یک حادثه متجدد و متناسب با تجدید حیات طبیعت است.
در روایات معصومین (صلوات الله علیهم) عید مفهوم دیگری نیز دارد. در بعضی ازروایات تحقق حاکمیت‏حق و ولایت الهی در جامعه مهمترین عید شمرده شده است زیراهمانگونه که در مفهوم عید تجدید حیات و نشاط مجدد نهفته ست‏باید روزی را عیدگرفت که جامعه به حیات و حرکت و امید و اطمینان می‏رسد. امام صادق(علیه السلام) می‏فرمایند:
«... فان الانبیاء صلوات الله علیهم کانت تامر الاوصیاء بالیوم الذی کان یقام‏فیه الوصی ان یتخذ عیدا.» سیره انبیاء همواره این چنین بوده که به جانشینان‏خود امر می‏نمودند تا روز تعیین و نصب وصی و جانشین را عید بگیرند.
و به همین خاطر در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اولین عید تاریخ، انتظار تحقق‏حاکمیت‏حق بوده است و امروز نیز عملا بزرگترین عید شیعیان روز تحقق حاکمیت‏مستضعفان و حکومت عدل و قسط و نابودی جور و ظلم است. حضرت امام باقر(علیه السلام)می‏فرمایند: «... و قد کان آدم(علیه السلام) وصی هبه الله ان یتعاهد هذه الوصیه عند راس‏کل سنه فیکون یوم عیدهم «یوم عید لهم‏» فیتعاهدون نوحا و زمانه الذی یخرج فیه.»
(حضرت آدم(علیه السلام) پس از جنایت قابیل، به جانشین خود شیث هبه‏الله فرمودند: ظلم‏همچنان گسترش می‏یابد تا آنگه که فرزندم نوح بیاید و به سبب نفرین او طوفانی‏برخیزد و همه ظالمین را نابود کند، و مومنان نجات یابند.) آنگاه حضرت آدم به‏هبه‏الله وصیت کرد که این مژده را هر سال به یاد آورد و این روز را برای خود وفرزندانش روز عید قرار دهد. آنان نیز به این وصیت عمل کردند و همواره سالروزاین مژده نویدبخش و ظهور حضرت نوح را گرامی می‏شمردند.
این است که حضرت امام رضا(علیه السلام) می‏فرمایند: «... و ان یوم الغدیر بین الاضحی والفطر و الجمعه کالقمر بین الکواکب ... و هو یوم التهنئه یهنی‏ء بعضکم بعضا ...
یقول: «الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمؤمنین و الائمه(علیه السلام) وهو یوم التبسم فی وجوه الناس من اهل الایمان ... و هو یوم الزینه ...» ... والبته روز عید غدیر در میان عید فطر و اضحی و جمعه همانند ماه در میان ستارگان‏است. روز تبریک و تهنیت‏به یکدیگر، و زمان گفتن این سخن است که: حمد و ستایش‏خدایی را که به ما توفیق تمسک به ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش را عنایت‏فرمود.
آنگاه فرمودند: روز عید غدیر، روز شگفتن لبخند بر چهره مومنان و روز آرایش و زینت است.
در زمینه جایگاه عید نوروز در فرهنگ اسلامی و بیان اهل بیت عصمت و طهارت بایدگفت:
1.مردم حجاز به دلیل نداشتن اجتماعی متشکل، و نیز به خاطر حضور مستقیم یاغیر مستقیم سلطه سیاسی نظامی ایران در جزیره العرب، خواه ناخواه تحت تاثیرفرهنگ ملی ایران قرار گرفته و عید نوروز و مهرگان را می‏شناختند و چه بسا مراسمی‏هم برگزار می‏نمودند.
2.اسلام و پیامبر گرامی آن در تایید و یا رد سنن و آداب و رسوم ملی و مذهبی‏اقوام و جوامع دیگر، دو شرط اساسی و یک شرط توجیهی را همواره در نظر داشتند:
اولا: سنتهای پذیرفته شده، مبتنی بر خرافات و آئین‏های شرک و بت‏پرستی و ارزشهاو قداست‏های غیر الهی نباشد.
ثانیا: از سنتهایی نباشد که موجب وابستگی سیاسی اجتماعی و ... به بیگانه‏شود، و یا بنحوی استقلال مسلمین را در ابعاد مختلفش زیر سؤال ببرد تغییر قبله‏از بیت‏المقدس به کعبه تا حدود زیادی به این نکته مربوط می‏شود .
و در آخر: جهت‏گیری سنتهای معقول و غیر مضر به استقلال نیز، همچون مجموعه بینش‏توحیدی اسلام، باید معنوی و در جهت متبلور ساختن عبودیت انسان در برابر حق تعالی‏باشد.
و در نتیجه: مراسمی همانند نوروز و مهرگان، گرچه مبانی خرافی ندارد، والبته این سخن، تایید خرافاتی از قبیل:
چهارشنبه سوری، سفره هفت‏سین و مراسم سیزده و ... نیست اما اگر به استقلال‏فکری فرهنگی اسلام ضربه بزند، و موجب تحت الشعاع قرار گرفتن عید فطر و قربان وغدیر و یا حتی دهه مبارکه فجر که عید ولایت و حیات مجدد اسلام در قرن حاضر است‏باشد، و نیز تنها به بعد طبیعی این دو روز بسنده شود، باز هم برای اسلام قابل‏تایید نیست.
بلی اگر نوروز مشخصه شیعیان و محبان اهل بیت‏باشد و مراسمی جهت تشکل مومنان‏در برابر نیرنگ و ظلم ستمگران قرار گیرد، آنگاه به عنوان «روز اهل بیت(علیه السلام) ویا «روز شیعیان‏» نامیده می‏شود، و هر روز نوروز می‏شود، چه اینکه بر همین اساس،هر روز عاشورا می‏باشد.
بر اساس نگرش فوق، هم روایت معلی که طبق نقل مرحوم مجلسی از حضرت صادق(علیه السلام) عیدنوروز را روز پیمان بندگی با خدا بستن و ظهور قائم آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) و ... می‏شمرد،تفسیر می‏شود و هم امتناع امام کاظم(علیه السلام) از جلوس در عید نوروز روشن می‏شود.
«حکی ان المنصور تقدم الی موسی بن‏جعفر(علیه السلام) بالجلوس للتهنیه فی یوم النیروز وقبض ما یحمل الیه فقال انی قد فتشت الاخبار عن جدی رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) فلم اجد لهذاالعید خبرا و انه سنته الفرس و محاها الاسلام و معاذ الله ان نحیی ما محاها الاسلام‏فقال المنصور انما نفعل ذلک سیاسه للجند فسالتک بالله العظیم الا جلست فجلس‏».
نقل شده است که منصور دوانیقی از حضرت موسی بن‏جعفر(علیه السلام) درخواست نمود تا در عیدنوروز به جای او دیدارکنندگان را پاسخ گوید و هدایا را تحویل بگیرد. حضرت‏کاظم(علیه السلام) در جواب فرمودند: من در بررسی احادیث جدم رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) تاییدی نسبت‏به‏این روز ندیده‏ام و این روز از سنت‏های ایرانیان است که اسلام آن را باطل کرده است‏و مبادا روزی که من زنده‏کننده رسم‏هایی باشم که بوسیله اسلام از میان رفته است. منصور گفت: ما این موضوع را برای دلگرمی سربازان انجام می‏دهیم و شما را به خداقسم می‏دهیم که بپذیری، و حضرت پذیرفت.
3. نکته دیگری که در روایت امام کاظم(علیه السلام) قابل دقت است اینکه ممکن است و به‏احتمال زیاد رد مشروعیت نوروز از سوی حضرت کاظم(علیه السلام) پوششی برای رد پیشنهادحاکم ظالم و فرار از آثار و تبعات آن بوده است، چون تشکیلات نظامی سیاسی‏بنی‏عباس در اختیار ایرانیان بود، و علاقه ایرانیان نسبت‏به اهل بیت نیز بر کسی‏پوشیده نبود، و منصور می‏خواست‏با این پیشنهاد، هم خود را به اهل بیت نزدیک نشان‏دهد و هم آنان را همراه خود قلمداد کند. و با این تحلیل ممکن است قبول نهایی‏حضرت کاظم(علیه السلام) نیز برای جلوس عید شبیه قبول ولایت عهدی مامون از سوی حضرت علی‏بن‏موسی الرضا(علیه السلام) و از روی اجبار و اکراه باشد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و اهل بیت کرام او و نفرین قهار منتقم بر دشمنان‏و ظالمان آنان در هر شب و روز عید تایوم وعید باد. آمین رب العالمین.

پي نوشت :

1 . دهخدا، ذیل عید، زبیدی، تاج العروس، 8/438 - 439
2 . ابن منظور، لسان العرب، 9/319
3 . ابن منظور، همان‏جا، زبیدی/تاج العروس، 8/438
4 . ابن منظور، همان‏جا - زبیدی، 8/839
5 . تفسیر نمونه، 5/131
6 . خوراکی از آرد و شیر .
7 . غذا یا حلوایی که با شیر تهیه می‏شود .
8 . مجلسی، بحار الانوار، ج 40/ص 73
9. سوره بقره(2)، آيه 243.
10. مجلسى محمدباقر، بحارالانوار، ج 56، ص 92
11.بحارالانوار ج 56 ص 100. ابن‏شهرآشوب، المناقب ج 4 ص 319
12. همان.
13. المهذب البارع به نقل از بحارالانوار ج 56 ص 117
14. مفردات راغب.
15. «روى المعلى بن خنيس عن الصادق(ع) فى يوم النيروز، قال: اذاكان يوم النيروز فاغتسل و البس انظف ثيابك و تطيب بإطيب طيبك و تكون ذلك اليوم صائما... » (وسايل الشيعه، ج 8، ص 172 و ؛173 ميزان الحكمه، ج 7، ص 133.)
16. تحريرالوسيله، ج 1، ص؛95 جواهر، ج‏5، ص‏41.
17. سى مقاله،رضااستادى،انتشارات اسلامى،ص‏376.
18. بحارالانوار، ج 56، ص 101.
19. صحيفه نور، ج 16، ص 80.
20. درسايه آفتاب، حسن رحيميان، ص 228.
21. سى مقاله، ص 377.
22. همان؛ مفاتيح الجنان.
23 بحار، ج 56، ص 101.
24. تحريرالوسيله، ج 1، ص ؛288 العروه الوثقى، ص 277.

منابع:

1..پایگاه حوزه
2. نوروز در گستره جغرافيا، قربانعلي سولقاني
3.پایگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران
4.نوروز چه روزيست؟ سيد محمد باقر آيت ميردامادى‏
5.نوروز در آينه روايات، محمد رضا ضميري
6.پایگاه رشد
7.مفاتيح الجنان
8. فلسفه معنوی نوروز، محمود لطیفی
9.پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
10.پایگاه بلاغ

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۹ساعت ۱۵:۱ بعد از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

پیشاپیش ....

باز هفت سین سرور
ماهی و تنگ بلور
سکه و سبزه و آب
نرگس و جام شراب
باز هم شادی عید
آرزوهای سپید
باز لیلای بهار
باز مجنونی بید
باز هم رنگین کمان
باز باران بهار
باز گل مست غرور
باز بلبل نغمه خوان
باز رقص دود عود
باز اسفند و گلاب
باز آن سودای ناب
کور باد چشم حسود
باز تکرار دعا
یا مقلب القلوب
یا مدبر النهار
حال ما گردان تو خوب
راه ما گردان تو راست
باز نوروز سعید
باز هم سال جدید
باز هم لاله عشق
خنده و بیم و امید

پیشاپیش سال نو مبارک

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ اسفند۱۳۸۹ساعت ۹:۴۳ قبل از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی پیام نور نیمسال اول ۸۹-۸۸


1117005.pdf
View Download
آمار استنباطی  515k
1211004.pdf
View Download
کاربرد آزمون های روانی  254k
1211005.pdf
View Download
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده  236k
1211009.pdf
View Download
مبانی فلسه 1 - کلیات فلسفه  264k
1211012.pdf
View Download
روشهای آماری در علوم تربیتی  707k
1211015.pdf
View Download
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی  315k
1211016.pdf
View Download
آموزش و پرورش تطبیقی  264k
1211019.pdf
 View Download
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی  297k
1211022.pdf
View Download
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی متوسطه  370k
1211024.pdf
View Download
اصول مدیریت آموزش  303k
1211025.pdf
View Download
اصول برنامه ریزی آموزشی  243k
1211027.pdf
View Download
آموزش و پرورش کودکان استثنایی  303k
1211028.pdf
View Download
روابط انسانی در سازمانها  375k
1211029.pdf
View Download
نظرات و راهنمایی تعلیماتی  242k
1211031.pdf
View Download
مسائل جوانان و نوجوانان در ایران معاصر  219k
1211033.pdf
View Download
بهداشت عمومی  293k
1211035.pdf
View Download
راهنمایی تحصیلی و شغلی  289k
1211037.pdf
View Download
مدیریت اسلامی  248k
1211038.pdf
View Download
فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت  378k
1211042.pdf
View Download
فن آوری آموزشی  395k
1211043.pdf
View Download
مدیریت آموزشی  235k
1211045.pdf
View Download
جامعه شناسی آموزش و پرورش  252k
1211046.pdf
View Download
مدیریت کتابخانه  312k
1211048.pdf
View Download
رشد 2  251k
1211050.pdf
View Download
مدیریت کلاس  292k
1211051.pdf
View Download
روش تحقیق در علوم تربیتی  206k
1211062.pdf
View Download
قصه گویی و نمایش خلاق  249k
1211068.pdf
View Download
زبان آموزی - روان شناسی زبان  270k
1211076.pdf
View Download
مدیریت مراکز پیش از دبستان و دبستان  193k
1211079.pdf
View Download
روش تدریس مهارت خواندن در دبستان  245k
1211080.pdf
View Download
آَشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات  323k
1211082.pdf
View Download
آموزش علوم تجربی در دروه ابتدایی  261k
1211084.pdf
View Download
آموزش هنر در دوره ابتدایی  270k
1211089.pdf
View Download
نظریه مشاوره روانی درمانی 1  246k
1211095.pdf
View Download
خانواده نابسامان  245k
1211098.pdf
View Download
آسیب شناسی روانی 2  291k
1211102.pdf
View Download
مدیریت مراکز مشاوره و راهنمایی  244k
1211103.pdf
View Download
نهاد خانواده در اسلام  304k
1211287.pdf
View Download
روان شناسی رشد 2  273k
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۵ اسفند۱۳۸۹ساعت ۸:۵۸ قبل از ظهر  توسط اعضای انجمن 

گوش دادن؛ نيمه پنهان هم‌کلامي

گوش دادن؛ نيمه پنهان هم‌کلامي


حتما تاکنون احساس مثبتي که پس از گفتگو با بعضي‌ها به آدم دست مي‌دهد، تجربه کرده‌ايد؛ احساسي از آرامش و اميدواري. ممکن است ديگران نيز از گفتگو با شما احساس خودارزشمندي، راحتي و نشاط کنند؛ به ويژه هنگامي که در جايگاهي موثر و صاحب‌نفوذ قرار داريد. در هر دو حالت، نوعي ارتباط سازنده و مفيد با طرف مقابل‌تان برقرار مي‌شود که در نتيجه گوش دادن موثر يا همدلانه اتفاق افتاده. درک افکار و احساسات ديگران نخستين گام براي ارتباط سازنده با آنان است و گوش دادن همدلانه نقطه شروعي براي فهم متقابل و درک بهتر اطرافيان است. گوش سپردن همدلانه شيوه‌اي است براي حمايت از افرادي که زير فشار رواني قرار دارند زيرا با اين عمل پيام‌هاي کلامي و غيرکلامي خود را به گوينده منتقل مي‌نماييم، يعني اينکه مشکلات او را درک مي‌کنيم و مي‌فهميم که با چه کشمکش‌هاي فکري و رواني دست به گريبان است.
گوش دادن همدلانه، ايجاد فرصت براي افراد است تا درباره مسايل و ديدگاه هايشان گفتگو کنند و ضمن آشکار کردن احساسات و افکارشان زمينه تخليه هيجاني و آرامش آنان نيز فراهم آيد. به قول گلمن (روان‌شناس)، گوش دادن موثر مجموعه‌اي از مهارت‌ها و عادت‌هايي است که مي‌توانيم آنها را ياد بگيريم، به کار بنديم و تقويت کنيم. تلاش براي پيشرفت در گوش دادن همدلانه و موثر مي‌تواند از ما انساني بسازد که در روابط خانوادگي و اجتماعي خود موفق‌تر عمل کند و از احترام و مقبوليت بالاتري برخوردار شود. صاحب‌نظران بر اين باورند که گوش دادن همدلانه يک مهارت قابل يادگيري است که با وجود نقش اساسي آن در ايجاد و تقويت روابط مثبت خانوادگي و اجتماعي، کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. ما ساعت‌ها صرف يادگيري مهارت‌هايي مانند خواندن، نوشتن و سخن گفتن در خانه و مدرسه مي‌کنيم اما کمتر ياد مي‌گيريم که چگونه موثر و با همدلي به ديگران گوش بسپاريم و افکار و عواطف‌شان را به درستي دريابيم. به قول توماس گوردن، گوش دادن همدلانه راهبردي مهم براي مشکل‌گشايي و حل مساله در زندگي است.
در اوج يک کشمش جدي و هنگامي که دو طرف درگيري در اوج بروز هيجان‌هاي منفي قرار گرفته‌اند باز هم ممکن است با وجود خشم و عصبانيت به سخنان طرف مقابل توجه کنند و واکنش مناسبي از خود نشان دهند. به گفته گلمن (روان‌شناس)، حتي در بدترين وضع، همسران مي‌توانند شنيده‌هاي خود را آگاهانه و منصفانه ويرايش کنند و يا به عبارت ديگر، بخش‌هاي منفي، اهانت‌آميز و نفرت‌برانگيز گفتگو را کم رنگ ببينند تا بتوانند پيام اصلي و احتمالا بر حق طرف مقابل را به درستي بشنوند و پاسخ دهند! خوب گوش ندادن به اظهارات ديگران و بي‌توجهي به احساسات‌شان زمينه‌هاي پرخاشگري و خشونت را در آنان تقويت مي‌کند زيرا احساس مي‌کنند که شما حقوق آنان را ناديده مي‌گيريد و تحقيرشان مي‌کنيد.هنگامي که يکي از طرفين سخنان شکايت‌آميزي را مطرح مي‌کند، طرف مقابل بايد سعي ‌کند که نه تنها افکار وي را درک کند؛ بلکه احساسات همراه آن را نيز به درستي دريابد. به اين ترتيب، گله‌گذاري‌هاي عادي کمتر به نزاع‌ها و خشونت‌هاي خانوادگي و عواقب خطرآفرين ناشي از آنها تبديل مي‌شود.
منبع:http://www.salamat.com
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳ اسفند۱۳۸۹ساعت ۱۴:۶ بعد از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

کارت پستال عید نوروز

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۲ اسفند۱۳۸۹ساعت ۱۸:۱۲ بعد از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

نمونه سوالات رشته روانشناسی


1117005.pdf
View Download
آمار استنباطي  587k
1211001.pdf
View Download
مباني فلسفه 1  285k
1211004.pdf
View Download
كاربرد آزمون هاي رواني  274k
1211009.pdf
View Download
روان شناسي اجتماعي  238k
1211012.pdf
View Download
آمار توصيفي  789k
1211093.pdf
View Download
آسيب رواني 1  285k
1211291.pdf
View Download
روان شناسي يادگيري  413k
1211317.pdf
View Download
مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي  295k
1211361.pdf
View Download
راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه هاي مربوط به آن   217k
1211367.pdf
View Download
روانسنجي  339k
1211369.pdf
View Download
اختلات يادگيري  305k
1211380.pdf
View Download
روانشناسي مرضي كودك  352k
1211390.pdf
View Download
آسيب شناسي اجتماعي  298k
1211407.pdf
View Download
روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)  356k
1212018.pdf
View Download
متون روانشناسي به زبان خارجه 1  267k
1212019.pdf
View Download
متون روانشناسي عمومي 2  265k
1212021.pdf
View Download
زبان تخصصي 2  257k
1217006.pdf
View Download
روان شناسي عمومي 2  326k
1217011.pdf
View Download
روش تحقيق در روانشناسي  289k
1217012.pdf
View Download
علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي  343k
1217017.pdf
View Download
آسيب رواني 2  296k
1217018.pdf
View Download
تاريخچه و مكاتب روانشناسي  277k
1217020.pdf
View Download
احساس و ادراك  404k
1217021.pdf
View Download
روان شناسي مشاوره و راهنمايي  282k
1217022.pdf
View Download
روان شناسي مديريت  213k
1217023.pdf
View Download
اعتياد  236k
1217024.pdf
View Download
روان شناسي هوش و سنجش آن  291k
1217025.pdf
View Download
روان شناسي تجربي  335k
1217028.pdf
View Download
روان شناسي كودكان استثنايي  220k
1217029.pdf
View Download
آسيب شناسي رواني 2  342k
1217041.pdf
View Download
روان شناسي بازي  220k
1217042.pdf
View Download
رشد 2  336k
1217043.pdf
View Download
مباني فلسفه 1  295k
1217044.pdf
View Download
مقدمات روان شناسي سلامت  337k
1217046.pdf
View Download
روان شناسي رشد 1  304k
1217049.pdf
View Download
متون زبان تخصصي روان شناسي و علوم تربيتي  267k
1217052.pdf
View Download
پويايي گروه  229k
1217055.pdf
View Download
روان شناسي مشاوره و راهنمايي  282k
1217056.pdf
View Download
روان شناسي عمومي 1  368k
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ اسفند۱۳۸۹ساعت ۸:۵۷ قبل از ظهر  توسط اعضای انجمن 

نمونه سوالات دروس عمومی


فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد.
برای باز کردن
نمونه سوالات بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید.
اگر برنامه لازم را ندارید می توانید از گزینه View استفاده کنید

1111264.pdf
View Download
ریاضی مقدماتی  200k
1118034.pdf
View Download
جمعیت و تنظیم خانواده  194k
1118035.pdf
View Download
جمعبت و تنظیم خانواده  192k
1211411.pdf
View Download
فلسفه اخلاق  241k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  202k
1212256.pdf
View Download
زبان خارجه عمومی  262k
1212262.pdf
View Download
زبان انگلیسی مقدماتی  153k
1213209.pdf
View Download
فارسی عمومی  327k
1213210.pdf
View Download
فارسی عمومی  248k
1215150.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  250k
1215151.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  247k
1215152.pdf
View Download
تربیت بدنی 1  199k
1215153.pdf
View Download
تربیت بدنی 2  244k
1220433.pdf
View Download
آئین زندگی - علوم انسانی  217k
1220478.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  216k
1220479.pdf
View Download
اندیشه سیاسی امام خمینی  259k
1223175.pdf
View Download
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  308k
1229127.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلامی  241k
1229128.pdf
View Download
فرهنگ و تمدن اسلامی  177k
1233025.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 1 247k
1233031.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 2 184k
1233026.pdf
View  Download
اندیشه اسلامی 2 214k
1233028.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی قرآن کریم 276k
1233029.pdf
View  Download
اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم 184k
1233027.pdf
View  Download
آیین زندگی ( اخلاق کاربردی ) 181k
1233038.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 175k
1233033.pdf
View  Download
اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم - علم و اخلاق 219k
1233039.pdf
View  Download
تفسیر موضوعی نهج البلاغه 263k

1220434.pdf
View  Download
انقلاب اسلامی 276k
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۹ دی۱۳۸۹ساعت ۱۵:۴۶ بعد از ظهر  توسط اعضای انجمن 

نمونه سوال 2


1117005.pdf
View Download
آمار استنباطي  587k
1211001.pdf
View Download
مباني فلسفه 1  285k
1211004.pdf
View Download
كاربرد آزمون هاي رواني  274k
1211009.pdf
View Download
روان شناسي اجتماعي  238k
1211012.pdf
View Download
آمار توصيفي  789k
1211093.pdf
View Download
آسيب رواني 1  285k
1211291.pdf
View Download
روان شناسي يادگيري  413k
1211317.pdf
View Download
مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي  295k
1211361.pdf
View Download
راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه هاي مربوط به آن   217k
1211367.pdf
View Download
روانسنجي  339k
1211369.pdf
View Download
اختلات يادگيري  305k
1211380.pdf
View Download
روانشناسي مرضي كودك  352k
1211390.pdf
View Download
آسيب شناسي اجتماعي  298k
1211407.pdf
View Download
روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)  356k
1212018.pdf
View Download
متون روانشناسي به زبان خارجه 1  267k
1212019.pdf
View Download
متون روانشناسي عمومي 2  265k
1212021.pdf
View Download
زبان تخصصي 2  257k
1217006.pdf
View Download
روان شناسي عمومي 2  326k
1217011.pdf
View Download
روش تحقيق در روانشناسي  289k
1217012.pdf
View Download
علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي  343k
1217017.pdf
View Download
آسيب رواني 2  296k
1217018.pdf
View Download
تاريخچه و مكاتب روانشناسي  277k
1217020.pdf
View Download
احساس و ادراك  404k
1217021.pdf
View Download
روان شناسي مشاوره و راهنمايي  282k
1217022.pdf
View Download
روان شناسي مديريت  213k
1217023.pdf
View Download
اعتياد  236k
1217024.pdf
View Download
روان شناسي هوش و سنجش آن  291k
1217025.pdf
View Download
روان شناسي تجربي  335k
1217028.pdf
View Download
روان شناسي كودكان استثنايي  220k
1217029.pdf
View Download
آسيب شناسي رواني 2  342k
1217041.pdf
View Download
روان شناسي بازي  220k
1217042.pdf
View Download
رشد 2  336k
1217043.pdf
View Download
مباني فلسفه 1  295k
1217044.pdf
View Download
مقدمات روان شناسي سلامت  337k
1217046.pdf
View Download
روان شناسي رشد 1  304k
1217049.pdf
View Download
متون زبان تخصصي روان شناسي و علوم تربيتي  267k
1217052.pdf
View Download
پويايي گروه  229k
1217055.pdf
View Download
روان شناسي مشاوره و راهنمايي  282k
1217056.pdf
View Download
روان شناسي عمومي 1  368k

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۶ خرداد۱۳۸۹ساعت ۱۸:۵۳ بعد از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

نمونه سوالات روانشناسی

آسيب شناسي رواني 1  چهار نمونه

http://www.hoom.ir/uploads/1288201323.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1332134436.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1355617787.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1309522334.pdf


روانشناسي تجربي


http://www.hoom.ir/uploads/1298255076.pdf


آماراستنباطي


 http://www.hoom.ir/uploads/1272901320.pdf

آمارتوصيفي2 نمونه


http://www.hoom.ir/uploads/1329819150.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1286472067.pdf


احساس وادراک


http://www.hoom.ir/uploads/1277027336.pdf


ارزشيابي شخصيت.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1368638208.pdf


اصول وفنون مشاوره وخانواده درماني.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1342634882.pdf


بازي درماني.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1353565629.pdf


پويايي گروه2 نمونه pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1276476898.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1274009212.pdf


تاريخچه مکاتب روانشناسي2 نمونهpdf


http://www.hoom.ir/uploads/1363849701.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1364000737.pdf


خانواده ناباسامان.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1291407157.pdf


روانسنجي.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1312001181.pdf


روانشناسي جنايي...pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1302008962.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1349668347.pdf


روانشناسي فيزيولوژيک.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1281672871.pdf


روشها وفنون تدريس.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1327502564.pdf


زبان تخصصي روانشناس


http://www.hoom.ir/uploads/1355930532.pdf


زبان تخصصي مشاوره.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1352305632.pdf


علم ونفس ازديگاه دانشمندان اسلامي.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1330428641.pdf


فلسفه آموزش وپرورش.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1330943784.pdf


کاربرد آزمونهاي رواني.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1357308430.pdf


متون روانشناسي به زبان خارجه 2...pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1342259786.pdf


متون روانشناسي به زبان خارجه 1...pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1277884784.pdf

مديرت آموزشي.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1315120626.pdf


مقدمات روشهاي تحخيق درروانشناسي وعلوم تربيتي.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1291209259.pdf


نظريه هاي مشاوره وروان درماني3 نمونهpdf


http://www.hoom.ir/uploads/1321368358.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1283416955.pdf


http://www.hoom.ir/uploads/1281848637.pdf

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۶ خرداد۱۳۸۹ساعت ۱۸:۳۸ بعد از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

نمونه سوالات عمومی 1

1118035.pdf
View Download
جمعيت و تنظيم خانواده   263k
1212255.pdf
View Download
زبان خارجه عمومي  379k
1213209.pdf
View Download
فارسي عمومي  475k
1215150.pdf
View Download
تربيت بدني 1  218k
1215153.pdf
View Download
تربيت بدني 2  266k
1220433.pdf
View Download
آيين زندگي  266k
1220434.pdf
View Download
انقلاب اسلامي  282k
1220435.pdf
View Download
تاريخ تحليلي صدر اسلام  324k
1220479.pdf
View Download
انديشه سياسي امام  287k
1220498.pdf
View Download
اخلاق اسلامي  223k
1223175.pdf
View Download
آشنايي با قانون اسلامي ايران  226k
1229128.pdf
View Download
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي  278k
1233025.pdf
View  Download
انديشه 1 262k
1233031.pdf
View Download
انديشه 2  352k
1233028.pdf
View Download
تفسير موضوعي قرآن كريم  301k
1233033.pdf
View Download
اخلاق اسلامي  223k
1233038.pdf
View Download
تفسير موضوعي نهج البلاغه  285k

 
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۰ خرداد۱۳۸۹ساعت ۱۹:۱۳ بعد از ظهر  توسط اعضای انجمن  | 

مطالب قدیمی‌تر